Monday, 30/03/2020 - 07:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Thuỵ Trình

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016

 

PHÒNG GD&ĐT THÁI THUỴ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THUỴ TRÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2015-2016
Trường Tiểu học Thuỵ Trình
------------

PHẦN I: BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I
Căn cứ Chỉ thị số 4323/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2015 - 2016;
Căn cứ Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2015 – 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ vào Hướng dẫn số: 505/HD-SGDĐT-GDTH ngày 02/8/2015 của Sở
GD&ĐT Thái Bình về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp tiểu
học;
Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 số 304/2015. /GDĐT ngày mùng 11/9/2015 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.
Căn cứ vào mục tiêu phấn đấu và những nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2015 - 2016 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy;
Căn cứ vào kết quả giáo dục toàn diện học kì I năm học 2015-2016, trường Tiểu học Thuỵ Trình đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ học kì I năm học 2015 – 2016 như sau:
A/ Kết quả thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua do ngành phát động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động"Hai không" gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.":
Quán triệt tinh thần cuộc vận động của Bộ Giáo dục đào tạo và Sở Giáo dục Thái Bình, ngay sau ngày khai giảng nhà trường đã tổ chức cho toàn thể cán bộ giáo viên, phụ huynh và học sinh kí cam kết. Trong học kì I cán bộ giáo viên thực hiện nghiêm túc cuộc vận động: Soạn bài chu đáo, giảng dạy nhiệt tình, thực hiện chuyên đề, hội giảng thường xuyên để nâng cao chất lượng giảng dạy. Mỗi CBGV đăng kí đỡ đầu từ 1 đến 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng việc làm cụ thể ( bao gồm khó khăn về vật chất và tinh thần cũng như năng lực học tập). Các khối có các biện pháp hữu hiệu để giảm tỉ lệ học sinh yếu, tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.
- Tổ chức cho 100% CBGV ký cam kết thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Giáo viên luôn trau dồi tư tưởng đạo đức, tác phong, luôn xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh. Việc thi cử đánh giá đúng thực chất lực học của học sinh. Nhà trường luôn có biện pháp quan tâm đến học sinh yếu kém để nâng cao chất lượng đại trà. Kết quả giảng dạy, học tập ngày một nâng cao và thực chất.
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGD ĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1 và Thông tư số 17/TT-BGD ĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm học thêm.
- Thực hiện nghiêm túc Công văn số 5584/BGD ĐT ngày 23/8/2011 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục và Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định các khoản thu, mức thu và quản lý sử dụng.
- Về hưởng ứng phong trào" xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực " nhà trường tổ chức chăm sóc, tu sửa bồn hoa cây cảnh, tu sửa bếp ăn bán trú, tổ chức vệ sinh sân trường, vệ sinh lớp học thường xuyên.
- Chú trọng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, giảng dạy kĩ năng sống cho học sinh kết hợp với tiết SHTT, phổ biến một số trò chơi dân gian, các hoạt động thể dục thể thao trong nhà trường.
B/ Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, các hoạt động của nhà trường:
I- Công tác số lượng phổ cập:
1. Số lượng:
- Duy trì sĩ số, tỉ lệ chuyên cần của học kì I đạt 99,92%
- Số lượng:
Lớp Số lượng sau khai giảng Số lượng cuối học kì I Ghi chú
1 79 79
2 89 89
3 92 92
4 91 91
5 56 56
Cộng 407 407

Có được kết quả trên là do nhà trường đã có những biện pháp tích cực như:
- Có sổ theo dõi hàng ngày.
- Nhà trường thường xuyên đi kiểm tra sĩ số của các lớp. Giáo viên chủ nhiệm kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, thường xuyên trao đổi và thăm hỏi học sinh khi học sinh ốm đau.
- Liên đội đưa việc đi học muộn, nghỉ học vào trong những điểm thi đua của lớp, đội tự quản và sao đỏ hoạt động hiệu quả, thường xuyên.
- Nhà trường tạo cho các em nhiều hoạt động học tập, vui chơi thích hợp.
2. Công tác phổ cập
Thuỵ Trình là đơn vị nhiều năm đạt kết quả phổ cập cao.
- 100% trẻ em 6 tuổi vào lớp 1.
- Hoàn thành hồ sơ phổ cập Tiểu học từ 0 đến 14 tuổi.
- Hồ sơ phổ cập đạt kết quả tốt. Trường đạt kết quả PCĐĐT mức độ 2
Công tác phổ cập đạt kết quả tốt là do có sự kết hợp chặt chẽ giữa các nhà trường với hội khuyến học xã, với các ban ngành đoàn thể trong xã, sự nhận thức đúng đắn của phụ huynh học sinh và sự nỗ lực của các đồng chí cán bộ giáo viên địa phương. Đồng thời do nhà trường đã chú ý tới học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quan tâm hỗ trợ học sinh nghèo, phụ đạo học sinh yếu kém, miễn giảm các khoản đóng góp, hỗ trợ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho HS nghèo…
II- Chất lượng giáo dục toàn diện:
1. Giáo dục sự hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh:
a, Ưu điểm:
Học kì I vừa qua công tác giáo dục sự hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất đạo đức của nhà trường đạt kết quả tốt: Học sinh biết tự phục vụ, biết làm việc cá nhân, làm việc theo sự phân công của nhóm, lớp; chấp hành nội quy lớp học; cố gắng tự hoàn thành công việc; ứng xử thân thiện, chia sẻ với mọi người; chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục, ngoan ngoãn, biết vâng lời thầy cô, đoàn kết với bạn và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Học sinh tự tin, mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập, trình bày ý kiến cá nhân; nhận làm việc vừa sức mình; sẵn sàng nhận lỗi khi làm sai; biết nói lời hay làm việc tốt, biết nhặt được của rơi trả lại người mất, biết thực hiện an toàn giao thông và văn minh nơi công cộng, yêu trường, lớp, quê hương, đất nước: quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh em; kính trọng người lớn, biết ơn thầy giáo, cô giáo; yêu thương, giúp đỡ bạn; tích cực tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xây dựng trường, lớp; bảo vệ của công, giữ gìn và bảo vệ môi trường. Có được kết quả trên là do nhà trường đã thực hiện các giải pháp sau:
- Tiếp tục triển khai nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tới toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh.
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy môn Đạo đức và giáo dục kĩ năng sống lồng ghép trong các tiết SHTT cho HS.
- Liên đội quan tâm đến công tác tự quản, thi đua giữa các lớp.
- Coi trọng các hoạt động ngoại khoá bằng nhiều hình thức có tính giáo dục cao như: Nói chuyện ngoại khoá, nêu gương người tốt việc tốt, trích quỹ Đội giúp đỡ các gia đình chính sách, giúp đỡ học sinh nghèo, tổ chức thi tìm hiểu về truyền thống của địa phương, tổ chức các cuộc thi do Hội đồng Đội các cấp phát động, giáo dục lòng tự hào dân tộc, góp quỹ đội, quỹ nhân đạo từ thiện, giúp bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hưởng ứng "Ngày vì người nghèo", mua tăm tre và chổi đót ủng hộ hội người mù...
* Kết quả đánh giá giáo dục phẩm chất, năng lực:

Lớp Sĩ số Phẩm chất Năng lực
Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt
Số lượng % Số lượng % Số lượng % Số lượng %
1 79 76 96,2% 3 3,8% 75 94,94% 4 5,06%
2 89 89 100% 0 0 87 97,75% 2 2,25%
3 92 92 100% 0 0 92 100% 0 1,04%
4 91 91 100% 0 0 83 91,21% 8 8,79%
5 56 56 100% 0 0 54 96,43% 2 3,57%
Cộng 407 404 98,8% 5 1,2% 391 96,07% 16 3,93%

b, Những tồn tại:
- Một số học sinh ý thức bảo vệ bồn hoa cây cảnh chưa tốt ( 4B, 1B).
- Một số học sinh chưa tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể như vệ sinh đường làng ngõ xóm vào 24 hàng tháng, chưa mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình trong các hoạt động học tập.
- Một số học sinh kĩ năng giao tiếp còn hạn chế.
2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các môn học:
a, Thực hiện chương trình:
-Thực hiện nghiêm túc chương trình và kế hoạch học theo quy định của Bộ GD&ĐT, chấp hành đúng thời khóa biểu. Dạy đủ các môn bắt buộc và môn tự chọn (Tiếng Anh, Tin học) với 5 khối từ khối 1 đến khối 5 đồng thời nâng cao chất lượng các môn học.
- Thực hiện thường xuyên các chuyên đề ở Trường (7 chuyên đề) để thống nhất phương pháp dạy học các môn học đồng thời học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm giảng dạy, về năng lực sư phạm. Việc thực hiện chuyên đề của các khối được nhà trường giao kế hoạch từ đầu năm, các khối tổ tích cực thực hiện theo sự chỉ đạo của chuyên môn.
- Hoạt động chuyên môn như bàn bài, dự giờ, thảo luận khối tổ diễn ra thường xuyên và có hiệu quả.
- Hội giảng cấp trường 100% giáo viên tham gia.
- Thường xuyên dự giờ thăm lớp. Đặc biệt quan tâm đến dự giờ các lớp học sinh tiếp thu chậm.
- Đảm bảo đầy đủ SGK, sách tham khảo, thiết bị đồ dùng dạy học cho cả giáo viên và học sinh.
*/ Tồn tại:
- Việc sử dụng đồ dùng cho các tiết dạy chưa đảm bảo 100%.
- Hoạt động chuyên môn của giáo viên chuyên còn hạn chế.
b, Tổ chức dạy 2 buổi/ ngày:
- Để góp phần nâng cao chất dạy và học nhà trường đã tổ chức học 2 buổi/ ngày đối với 5 khối học (từ khối 1 đến khối 5). Trong buổi một và buổi 2 nhà trường chỉ đạo sắp xếp học sinh học theo đối tượng khá giỏi và trung bình để vừa có điều kiện bồi dưỡng học sinh năng khiếu vừa có thời gian nâng cao chất lượng đại trà đồng thời các em được học thêm môn Tiếng Anh cả 5 khối và Tin học từ khối 1 đến khối 5.
- Nhìn chung học buổi 2 học sinh khá giỏi được bổ xung thêm về kiến thức nâng cao và góp phần giảm số học sinh yếu kém.
c, Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học:
- GV không ngừng nâng cao ý thức đổi mới phương pháp soạn, giảng để gây hứng thú học tập cho HS. Bài học được cung cấp cho HS bằng nhiều hình thức để HS tiếp thu nhẹ nhàng, không bị gò bó.
- Thường xuyên kiểm tra chuyên môn, thực hiện chuyên đề chú trọng phương pháp lấy học sinh làm trung tâm tức là tích cực hóa hoạt động của học sinh trên cơ sở thầy hướng dẫn chỉ đạo, trò chủ động lĩnh hội kiến thức.
- Chỉ đạo tốt việc sử dụng CNTT trong soạn giảng; phát động toàn thể đội ngũ CBQL, GV, NV và học sinh phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng CNTT trong quản lí, dạy học, công việc và học tập. Thực hiện kết nối và nâng cấp mạng Internet cho 100% máy vi tính trong nhà trường để hỗ trợ cho việc tìm kiếm thông tin, tư liệu phục vụ công tác quản lí, dạy học…
- 100% giáo viên soạn bài bằng vi tính, khuyến khích giảng dạy bằng giáo án điện tử. Hầu hết GV biết soạn và sử dụng giáo án điện tử, sử dụng hiệu quả và bảo quản tốt các thiết bị CNTT của trường.
- Nhà trường làm tốt việc chuyển tải kế hoạch hoạt động năm, tháng, các chỉ đạo của Phòng GD qua địa chỉ mail của từng cá nhân. Qua đó góp phần nâng cao kĩ năng sử dụng Mạng Internet cho CBGV.
* Tồn tại: Bên cạnh các đ/c thường xuyên có ý thức đổi mới PP dạy học vẫn còn một số đ/c chưa tích cực như vẫn cho HS nhìn chép, chưa phát huy tính tích cực của HS.
d, Phát hiện bồi dưỡng học sinh năng khiếu:
Phát huy thành tích đã đạt được của những năm trước, năm học này nhà trường chú trọng phát hiện và bồi dưỡng cho học sinh năng khiếu bằng nhiều cách: Phân lớp theo đối tượng đối với khối 3;4. Quan tâm đến học sinh nhận thức nhanh, học sinh năng khiếu trong cả buổi 1 và buổi 2. Chính vì vậy, học kì I vừa qua 134 học sinh được tuyên dương khen thưởng và tỉ lệ HS chưa hoàn thành môn Toán và TV rất thấp.
đ, Vở sạch chữ đẹp:
Kì I vở sạch chữ đẹp của trường đạt 100% với tỉ lệ bình quân trên 80% loại A. Để nâng cao chất lượng vở sạch chữ đẹp nhà trường đã thực hiện những biện pháp sau đây:
- Kiểm tra vở Toán, vở chính tả và vở tập viết của học sinh.
- Các lớp quan tâm đến việc luyện chữ thường xuyên.
- Các lớp khối 2, 3B có tiến bộ rõ rệt. Lớp 3A đạt 100%.
*/ Tồn tại:
- Chữ viết của một số lớp chất lượng chưa đồng đều nhất là khối 4, khối 1 (4B:; 4C; 1C).
e, Quan tâm phụ đạo HS nhận thức chậm và HS khuyết tật:
- Tổ chức cho HS khuyết tật học hoà nhập cùng các bạn: Em Vũ Bá Quyết, Nguyễn Như Triết lớp 1A; em Nguyễn Công Khương lớp 1B, Nguyễn Thị Phương lớp 3C; em Nguyễn Đức Duy lớp 4B, em Nguyễn Thị Ngọc Anh lớp 5A. Tuỳ khả năng, năng lực của từng các em mà GV yêu cầu các em thực hiện các nội dung phù hợp.
- Ngay từ đầu năm học các lớp đã tiến hành bàn giao lớp, theo dõi học sinh yếu kém từng mặt của lớp mình phụ trách qua từng tháng .
- Giáo viên đăng kí xoá kém cho học sinh vào thời gian cụ thể ngay từ đầu năm học.
- Ngoài việc quan tâm sát sao vào các buổi trong tuần, các khối lớp còn chọn để dạy thêm vào tiết 3;4 ngày thứ 6 hàng tuần ngay từ đầu tháng 10, giáo viên CN nhận đỡ đầu học sinh khuyết tật, tạo điều kiện để các em học tốt nhằm nâng cao chất lượng đại trà.
* Tồn tại: Học sinh khuyết tật tiến bộ chưa nhiều nhất là 3 em lớp 1.
g, Kiểm tra, đánh giá và xếp loại HS.
- Việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh thực hiện nghiêm túc, đúng thực chất theo thông tư 30/2014/TT-BGDĐT về Đánh giá học sinh tiểu học và theo tinh thần: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Trong quá trình giảng dạy giáo viên đã chú ý nâng đỡ, động viên học sinh nhưng trong khi khảo sát, kiểm tra đánh giá kết quả học tập thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình, bảo đảm kết quả kiểm tra, đánh giá chính xác, khách quan.
- Giáo viên thực hiện tốt việc trả bài kiểm tra trên lớp. Thực hiện việc đánh giá, nhận xét, vào điểm và sửa điểm theo đúng quy chế.
* Tồn tại: Trong giờ kiểm tra định kì, một số HS khối 4 còn nhìn bài bạn nên chất lượng chưa sát với thực tế học tập hàng ngày.
*/ Kết quả học kì I (Các môn đánh giá bằng điểm số):

Lớp Sĩ số Số HS dự thi KẾT QUẢ HỌC TẬP
TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG ANH TIN HỌC KH LS& ĐL
HT CHT HT CHT HT CHT HT CHT HT CHT HT CHT
1A 27 27 25 2 25 2 25 2 27 0
1B 26 26 26 0 25 1 26 0 26 0
1C 26 26 25 1 25 1 26 0 26 0
K1 79 79 76 3 75 4 77 2 79 0
2A 28 28 28 0 28 0 28 0 28 0
2B 31 31 31 0 30 1 31 0 31 0
2C 30 30 30 0 29 1 30 0 30 0
K2 89 89 89 0 87 2 89 0 89 0
3A 33 33 33 0 33 0 33 0 33 0
3B 29 29 29 1 27 2 27 2 29 0
3C 30 30 30 0 27 3 26 4 30 0
K3 92 92 92 1 87 5 86 6 92 0
4A 30 30 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0
4B 31 31 31 0 31 0 30 1 31 0 29 2 30 1
4C 30 30 30 0 30 0 24 6 30 0 28 2 29 1
K4 91 91 91 0 91 0 84 7 91 0 87 4 89 2
5A 28 28 27 1 27 1 28 0 28 0 28 0 28 0
5B 28 28 28 0 28 0 28 0 28 0 28 0 28 0
K5 56 56 55 1 55 1 56 0 56 0 56 0 56 0
TT 407 407 403 4 395 12 392 15 407 0 143 4 145 2

- So với kế hoạch đầu năm đề ra: Môn Tiếng Việt và Toán, Tiếng Anh, Tin học cả 5 khối đều đạt chỉ tiêu. Các môn học khác đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.
* Tồn tại:
- Chất lượng môn Tiếng Anh lớp 3C, 4C còn thấp.
3. Công tác thể dục vệ sinh:
a, Ưu điểm:
- Trường đã quan tâm đến các tiết thể dục nội ngoại khóa theo chương trình thời khóa biểu và quan tâm đến thể dục đầu giờ, giữa giờ, ca múa hát tập thể.
- Vệ sinh học đường được chú trọng. Trường lớp luôn sạch sẽ, lớp học trang trí tương đối đẹp mắt, khoa học. Làm đầy đủ các chương trình sức khoẻ định kì, tiêm phòng sởi, rubenla, uống thuốc giun, khám mắt, khám răng miệng cho học sinh. Học sinh biết phòng chống các bệnh về mắt, răng, tai mũi họng và phòng cong vẹo cột sống.
- Thường xuyên tổ chức vệ sinh quang cảnh, vệ sinh cá nhân. Hàng tháng vào các đợt cao điểm các lớp tổ chức vệ sinh lớp học (lau bàn ghế, cửa sổ, cửa lớp, quét trần).
- Chú trọng về thể dục, thể thao cho học sinh.
- Giáo viên dạy thể dục đã quan tâm hướng dẫn học sinh tập luyện. Tham gia tích cực hội khỏe do cụm trường tổ chức.
- Tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm vào 24 hàng tháng.
- Tham gia Bảo hiểm Y tế đạt 100% .
* Tồn tại:
- Một số học sinh vệ sinh cá nhân chưa sạch sẽ, đến trường mặc chưa đủ ấm.
4. Giáo dục lao động:
- Nhà trường chú trọng thực hiện nghiêm túc, đúng giờ tiết Lao động kĩ thuật, giáo dục học sinh có ý thức lao động, yêu thích lao động qua các giờ học, giáo dục học sinh biết quý trọng thành quả lao động mà mình làm ra.
- Học sinh các lớp tự giác quét dọn sân trường theo sự phân công của đ/c phụ trách lao động vì vậy trường lớp sạch sẽ. Với các lớp 1 và 2 giáo viên hướng dẫn học sinh lao động tự phục vụ bản thân.
- Phong trào “Một phút làm sạch trường” có hiệu quả.
* Tồn tại:
- Vẫn còn hiện tượng vứt giấy rác ra sân trường nhất là túi bóng, hộp đựng xôi.
III. Điều kiện giáo dục:
1. Đội ngũ:
* Đầu năm:
Tổng số CBGV: 32 đ/c trong đó 30đ/c biên chế và 2 giáo viên hợp đồng.
Trình độ đại học: 18 đ/c
Trình độ cao đẳng: 12 đ/c Đảng viên: 21đ/c
Trung cấp: 2 đ/c
* Sau tháng 10: 1 đ/c kế toán (trình độ trung cấp) nghỉ hưu
- Đội ngũ giáo viên 100% trên chuẩn, có chuyên môn vững vàng, đoàn kết, tâm huyết với nghề, làm việc có tinh thần trách nhiệm, tất cả vì học sinh thân yêu.
- Thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường.
2. Công tác quản lý chỉ đạo:
a) Nhà trường:
- Chỉ đạo tốt việc ứng dụng các phần mềm quản lí điểm, thống kê phổ cập; làm tốt công tác quản lí hồ sơ, thống kê lưu trữ hồ sơ cẩn thận, khoa học; nghiêm túc thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục. Thông tin báo cáo hai chiều chính xác, kịp thời.
- Duy trì nề nếp, giữ vững trật tự kỉ cương, đặc biệt là vai trò của Ban giám hiệu, tổng phụ trách trong nhà trường. Tăng cường dự giờ thăm lớp, kiểm tra toàn diện GV.
- Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Phòng GD về công tác kiểm tra nội bộ. Học kì I vừa qua nhà trường đã kiểm tra hoạt động của tổ 5 lần; kiểm tra 3 chuyên đề; kiểm tra toàn diện 6 GV và kiểm tra đột xuất.
- Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên bằng cách tổ chức các chuyên đề, chỉ đạo tự học và tự nghiên cứu qua tài liệu, sách báo và qua mạng Internet.
- Tổ trưởng, khối trưởng đã phát huy vai trò và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chuyên đề, kiểm tra giáo án, rút kinh nghiệm giúp đỡ nhau nâng cao trình độ chuyên môn, chỉ đạo các buổi sinh hoạt chuyên môn, bàn bài, rèn chữ giữ vở và các cuộc thi do trường tổ chức.
*/ Tồn tại:
- Việc dự giờ kiểm tra đột xuất chuyên môn còn ít.
b) Hoạt động Đội và sao nhi đồng:
- Tổng phụ trách có kế hoạch cụ thể cho hoạt động đội từng tháng, từng kì, cả năm, có sổ chào cờ đầu tuần đầy đủ, chi tiết.
- Đội sao đỏ nhiệt tình trong việc theo dõi các lớp truy bài, thể dục, vệ sinh lớp học, ghi tên cụ thể của những học sinh gương mẫu và những học sinh gây rối, mất trật tự trong giờ truy bài.
- Vào các ngày cao điểm Liên đội đã có bài phát thanh trên loa truyền thanh của xã giúp cho các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về các hoạt động của nhà trường.
* Tồn tại:
- Đội tuyên truyền măng non chưa tích cực trong việc tuyên truyền về các hoạt động Đội, thành tích của phong trào học tập, tu dưỡng rèn luyện của đội viên và nhi đồng tới các bậc phụ huynh trong toàn xã.
- Các trò chơi dân gian chưa được phát huy tích cực.
- Thể dục giữa giờ nhiều buổi chưa nghiêm túc, tác phong chậm chạp.
- Các giờ ca múa hát tập thể còn đơn điệu.
c) Hoạt động của đoàn thanh niên:
- Lực lượng đoàn thanh niên của trường luôn nhiệt tình trong mọi công việc,đi đầu trong các hoạt động. Nhiều đoàn viên tích cực phấn đấu và đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
3. Cơ sở vật chất, sách, thiết bị.
- Học kì I nhà trường đã tăng cường thêm đồ dùng thiết bị dạy học, tủ truyền thống, sữa chữa và trang bị thêm máy tính phục vụ cho công tác quản lí và học tin học và giải toán qua mạng của học sinh. Ngoài ra còn bổ sung thêm dụng cụ nhà bếp, trang bị đồ dùng phục vụ bán trú để đảm bảo an toàn, vệ sinh cho HS.
- Đảm bảo đủ SGK, sách tham khảo cho giáo viên và học sinh. Thiết bị mua bổ sung và đồ dùng tự làm khá nhiều để phục vụ cho các tiết học.
- Cán bộ thư viện đã cố gắng học hỏi để làm tốt công tác của mình. Thư viện chú ý đến việc giới thiệu sách hay trong thư viện đến học sinh vào các tiết chào cờ.
- Tiếp tục bổ sung sách cho thư viện lớp học, nhà trường đã trang bị thêm giá đọc sách cho học sinh bán trú đọc trước giờ ăn cơm trưa tạo điều kiện để các em được đọc nhiều sách.
*/ Tồn tại: Trường còn thiếu một số phòng chức năng, phòng học ngoại ngữ.
Khu vực sân thể thao chưa có tường bao nên còn gây nhiều bất cập trong quá trình tập luyện của học sinh.
4.Công tác tài chính, cơ sở vật chất
- Thu chi đúng luật ngân sách.
- Sổ sách chứng từ đầy đủ, chính xác, ghi đủ danh mục, đủ chữ kí.
- Thu tiền của học sinh ghi chép rõ ràng, có chữ kí của người nộp tiền. Mỗi tuần duyệt chi vào 2 buổi thứ 2 và thứ 4.
- Sổ sách kế toán phải bảo quản tốt, sắp xếp theo nghiệp vụ kế toán, đảm bảo tính khoa học, chính xác.
- Nhà trường đã lập dự toán, kế hoạch tài chính sát với thực tế, đáp ứng được nhu cầu sử dụng kinh phí. Công khai tài chính đúng quy định.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được:
Trong học kì I vừa qua trường tiểu học Thụy Trình đã thực hiện tốt các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; thực hiện tốt quy chế chuyên môn, làm tốt công tác số lượng, phổ cập, hoạt động giảng dạy tích cực, có hiệu quả cao, báo cáo cấp trên nộp đầy đủ, kịp thời.
2. Hạn chế:
- Vẫn còn một số học sinh chưa tiến bộ nhiều trong học tập, vệ sinh cá nhân chưa sạch sẽ.
- Liên đội chưa tổ chức tốt việc chăm sóc di tích lịch sử của địa phương.
- Việc viết bài cho trang của trường chưa được thường xuyên.
- Việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 theo Thông tư 59 tiêu chuẩn 3 chưa đạt.
3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.
a. Nguyên nhân hạn chế:
+ Do tình hình ngân sách của xã khó khăn cũng như việc tham mưu các cấp, ngành còn hạn chế nên chưa bổ sung được các phòng chức năng
+ Tuổi trung bình cơ hữu của đội ngũ cao.
+ Một số cá nhân hoặc sức khoẻ hạn chế.
+ Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập của con em nên các em tiến bộ chưa nhiều.
b. Bài học kinh nghiệm:
+ Cần làm tốt hơn công tác tham mưu với ngành, các cấp Đảng, chính quyền, phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở địa phương, Hội CMHS và từng phụ huynh ở các lớp.…
+ Quan tâm hơn nữa đến GV có năng lực, tay nghề vững vàng; bộ máy quản lý và các tổ chức trong nhà trường phối hợp chặt chẽ, đều tay; luôn động viên, tạo động lực để mọi thành viên kiên trì thi đua, phấn đấu xây dựng nhà trường.
+ Chú trọng xây dựng các điều kiện để tổ chức các hoạt động giáo dục, đặc biệt là dạy và học phải thật sự bền vững và có chiều sâu.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KÌ II
Tiếp tục tổ chức tốt cuộc vận động :"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Trên cơ sở đã đạt được của học kì I, khắc phục những tồn tại mà sơ kết học kì I đã chỉ ra, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học trong học kì II trường cần tập trung hoàn thành những nhiệm vụ sau:
I- Số lượng - phổ cập.
- Duy trì số lượng, tăng tỉ lệ chuyên cần.
+ Theo dõi sĩ số hàng ngày
+ Làm tốt công tác giúp đỡ học sinh nghèo bằng cách nhận đỡ đầu học sinh, hỗ trợ đồ dùng học tập, miễn giảm tiền học cho các em kết hợp với đội khuyến học của dòng họ, của xã, của trường để giúp các em vượt qua khó khăn. Đặc biệt quan tâm tới các em: mồ cô bố, mẹ (15 em), bố mẹ bỏ nhau, bố tâm thần để làm chỗ dựa cho các em mọi mặt.
+ Coi trọng nâng cao chất lượng toàn diện, quan tâm đến phụ kém để nâng cao chất lượng đại trà là một biện pháp tích cực để làm công tác số lượng.
+ Tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh giúp các em thêm yêu trường, yêu lớp.
II- Chất lượng giáo dục toàn diện.
1. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức trong nhà trường:
- Nhà trường giao cho công đoàn tổ chức buổi học tập bồi dưỡng tư tưởng đạo đức nhà giáo làm cho mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Mỗi công đoàn viên kí cam kết với nhà trường: Không xúc phạm đến nhân phẩm và thân thể học sinh, quan tâm, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
- Cán bộ giáo viên luôn luôn trau dồi tư tưởng chính trị đạo đức cách mạng, xác định rõ tầm quan trọng của ngành, bản thân nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với việc giáo dục thế hệ trẻ, không ngừng học tập phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục của đất nước.
- Quan tâm tới việc giáo dục và đào tạo cho học sinh, giúp trẻ phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất nhân cách và nhận thức. Cần tìm ra những hình thức mới, biện pháp mới sáng tạo để giúp trẻ lĩnh hội kiến thức tự nhiên, không gò ép. Vận dụng linh hoạt Thông tư 30/2014 trong nhận xét và đánh giá để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Làm tốt công tác Đảng viên, kết hợp với Công đoàn tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập, tìm hiểu thời sự, chính sách để nắm vững chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Duy trì đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo từ thiện, đặc biệt quan tâm tới học sinh nghèo của trường, của lớp, của địa phương. Tổ chức các hoạt động thiết thực như góp quỹ vì bạn nghèo, phong trào “áo ấm tặng bạn”, chăm sóc con gia đình thương binh liệt sĩ, neo đơn.
- Biểu dương những tấm gương người tốt việc tốt của trường. Mỗi tháng 1 lần tổng kết đánh giá và khen thưởng kịp thời để các em noi gương phấn đấu.
- Phát động toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh hưởng ứng “Tết vì người nghèo” bằng việc làm thiết thực: Tổ chức quyên góp tiền tặng 20 áo ấm cho học sinh nghèo trong trường, mua quà đến thăm các cụ già neo đơn trong xã nhân dịp Tết nguyên đán.
- Kết nạp thêm 1- 2 đảng viên mới trong học kì II năm học 2015- 2016.
2. Hoạt động dạy và học:
- Tập chung chỉ đạo việc thực hiện chương trình kế hoạch dạy học đối với cả 5 khối lớp nhất là đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh. Đặc biệt quan tâm đến lớp 1 và lớp 5, tận dụng đồ dùng dạy học hiện có để giảng dạy đảm bảo chất lượng. Giáo viên soạn bài đầy đủ trước khi lên lớp. Sử dụng tối đa thiết bị và đồ dùng dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy. Trong giờ dạy tận dụng tối đa 35 phút để truyền thụ kiến thức, kèm cặp những học sinh yếu kém để nâng cao chất lượng dạy đại trà.
- Thực hiện nghiêm túc quy chế môn, dạy đủ, không cắn xén chương trình. Tăng cường hỗ trợ thêm cho những em chưa đạt yêu cầu về nhận thức và chưa hoàn thành về năng lực và phẩm chất đồng thời bồi dưỡng thêm cho học sinh năng khiếu. Giáo viên chuyên trách giảng dạy phải chú ý rèn nề nếp cho HS. Các khối tập trung chấm chữa tay đôi cho học sinh nhận thức chậm trong buổi 2. Khối 1;3 ;4 tăng cường cho việc nâng cao chất lượng môn Toán ở học kì II. Khối 1; 3 tăng cường nâng cao chất lượng môn Tiếng Việt. Khối 3,4,5 chú ý đến khuyến khích học sinh giải toán và tiếng Anh qua mạng. Đồng chí Lan, Miền tăng cường kiểm tra việc học Tiếng Anh của học sinh lớp 3, 4, 5; phấn đấu cuối năm tỉ lệ thi môn Tiếng Anh đạt 98% trở lên, tỉ lệ điểm 9;10 cao đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh để góp phần nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh.
- Tăng cường cho công tác hỗ trợ học sinh khuyết tật, học sinh nhận thức chậm vào tiết 3;4 chiều thứ 6 để nâng cao chất lượng đại trà.
- Các tổ khối tăng cường dự giờ để trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, phấn đấu đạt kết quả cao trong đợt Hội giảng giáo viên giỏi cấp cụm.
- Tổ trưởng chỉ đạo tốt việc sinh hoạt chuyên môn đặc biệt là sinh hoạt chuyên môn trức tuyến.
- Tăng cường rèn chữ viết cho học sinh ở các khối lớp đặc biệt là học sinh khối 1;2. Cần tìm biện pháp thích hợp, tập trung cho công tác rèn chữ cho học sinh.
- Nghiêm túc trong kiểm tra và thi cử, đánh giá đúng thực chất giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.
- Chuyên môn chỉ đạo các khối trưởng, tổ trưởng lên kế hoạch cụ thể của khối mình, tổ mình trong học kì II đặc biệt là việc xoá những học sinh kém còn lại.
* Khối 1: Tập trung nhiều đến các em Vũ Bá Quyết, Nguyễn Công Khương, Nguyễn Như Triết, Nguyễn Khánh Linh.
* Khối 2: Tập trung nhiều đến các em Vũ Bá Dũng, Đầu Thanh Huyền, Nguyễn Quế Anh, Nguyễn Phúc Lâm, Phạm Trung Thời, Lê Thu Phương, Trần Đức Thắng.
* Khối 3: Tập trung nhiều đến các em Vũ Thị Phượng, Phạm Ngọc Anh, Vũ Lan Anh, Nguyễn Nhật Quang, Nguyễn Quang Hà, Phạm Thị Phương, Phạm Đình Vinh, Đoàn Trọng Mạnh, Nguyễn Phương Anh.
* Khối 4: Tập trung nhiều đến các em Nguyễn Đức Duy, Vũ Thị Hiền, Phạm Quỳnh Trang, Nguyễn Trường Giang, Vũ Như Hoàng, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Bá Hiển.
* Khối 5: Tập trung nhiều đến các em Vũ Duy Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Miền, Đỗ Thị Hồng Thi, Vũ Đức Sáng, Tạ Ngọc Bình Minh.
Giáo viên CN các lớp cần thường xuyên trao đổi với một số phụ huynh của các em chưa có ý thức học tập, bàn biện pháp cụ thể để phụ huynh cùng hỗ trợ các em đặc biệt là phụ huynh các em khối 1.
3. Giáo dục lao động:
- GVCN cần chú ý đến các buổi quét dọn sân trường mỗi sáng để không làm ảnh hưởng đến giờ truy bài. Chú ý hướng dẫn các em đảm bảo an toàn và vệ sinh khi lao động.
- Mỗi tháng tổng vệ sinh lớp học 2 lần vào tiết thứ tư ngày thứ 6 của tuần 2 và tuần 4.
- Duy trì thường xuyên phong trào “Một phút làm sạch trường”, quét dọn đường làng ngõ xóm vào 24 hàng tháng.
- Đặc biệt quan tâm đến lao động tự phục vụ đối với cả 5 khối lớp. Cần hướng dẫn các em kĩ năng thực hành nhất là quần áo đầu tóc khi đến trường.
4. Giáo dục thể chất thẩm mĩ:
- Duy trì tốt nề nếp thể dục đầu giờ, giữa giờ, ca múa hát tập thể, 1 phút làm sạch sân trường.
- Tổ chức các trò chơi dân gian như đá cầu, nhảy dây... tập thể thao như cầu lông, bóng đá, bóng bàn... vào các giờ ra chơi và các giờ thể dục.
- Giáo viên thể dục thực hiện tốt quy chế chuyên môn, kết hợp cùng với Tmuaschir đạo các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Kết hợp chặt chẽ với trung tâm y tế làm tốt công tác y tế trường học. Các lớp phát huy tác dụng của tủ thuốc lớp mình. Giáo dục học sinh ý thức vệ sinh phòng bệnh. Đặc biệt phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh ăn bán trú. Với khu vực nhà bếp, nhà ăn cần quuets dọn, tẩy trùng thường xuyên..
III- Điều kiện.
1. Đội ngũ:
- Tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên học tập nâng chuẩn, quan tâm tới công tác tự bồi dưỡng, vận dụng kiến thức bỗi dưỡng thường xuyên trong giảng dạy, tiếp cận tới các phương pháp dạy học mới.
- Tổ chức chuyên đề, bàn bài chuyên môn đặc biệt là SHCM trực tuyến và coi trọng việc tự học, tự rèn, nâng cao ý thức tự giác của CBGV.
- Phát động phong trào tự học vi tính, soạn giáo án điện tử, khai thác thông tin trên mạng tới tất cả cán bộ giáo viên và coi đó là việc làm bắt buộc để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
2. Cơ sở vật chất:
- Tham mưu với địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất để đảm bảo đủ các phòng chức năng khác của nhà trường, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công lại chuẩn Quốc gia mức độ II.
- Trang bị thêm một số máy tính đã hỏng để học sinh học tin học.
- Tăng cường ý thức bảo vệ cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện có.
3. Tài vụ kế toán:
- Thực hiện tốt nguyên tắc quản lí tài chính: Công khai, dân chủ, quản lí thu chi
đảm bảo đúng thủ tục, nguyên tắc và tiết kiệm.
- Kế toán, Thủ quỹ làm việc khoa học, giờ giấc, ghi chép rõ ràng.
4. Công tác thư viện:
- Hồ sơ, sổ sách đầy đủ, khoa học.
- Tăng cường tủ sách dùng chung, tổ chức cho giáo viên và học sinh đọc sách báo, truyện. Sau khi đọc, viết thu hoạch để vận dụng.
- Thứ 2 hàng tuần tổ chức giới thiệu sách trong tủ sách nhà trường.
- Đặc biệt coi trọng tủ sách dùng chung và sách giáo khoa cho học sinh nghèo mượn.
- Tiếp tục phát động quyên góp sách, truyện cho tủ sách dùng chung nhân dịp tết Nguyên đán.
- Phát huy tối đa tủ sách phụ huynh. Có sổ sách theo dõi, cập nhật thường xuyên.
- Tổ chức cho học sinh giới thiệu sách trong tủ sách của lớp mình tới tất cả học sinh trong trường.
IV- Công tác quản lí.
*/ Nhà trường:
- Cán bộ quản lí cần xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể cho từng công việc, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tăng cường dự giờ, thăm lớp và khảo sát tiết dạy để nâng cao chất lượng giờ dạy. Kiểm tra toàn diện và chỉ đạo chuyên đề đúng lịch.
- Quản lí chặt chẽ từ nhà trường đến các tổ, khối về quy chế chuyên môn, không để hiện tượng giáo viên đổi giờ, bỏ tiết, dạy không đúng chương trình thời khoá biểu, có những biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo và không sử dụng đồ dùng dạy học.
- Chỉ đạo tốt công tác kiểm định chất lượng.
- Các tổ trưởng, khối trưởng cần chỉ đạo sát sao hơn nữa trong tổ, khối của mình. Tổ chức cho tổ viên thường xuyên dự giờ, làm chuyên đề để học tập lẫn nhau về chuyên môn.
- Quản lí làm việc khoa học, báo cáo cấp trên phải đúng lịch, chính xác.
*/ Các tổ chức đoàn thể:
- Công đoàn: cần tổ chức cho công đoàn viên học tập nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức hội thảo, chuyên đề nhân các ngày kỉ niệm trong năm.
- Đoàn thanh niên: cần tỏ rõ vai trò nòng cốt của mình trong chuyên môn cũng như trong mọi hoạt động bề nổi của trường. Tiếp tục giới thiệu đoàn viên ưu tú đi dự lớp tìm hiểu về Đảng. Nhân dịp 26/3 giao cho đoàn viên kết hợp với Đội tổ chức vệ sinh môi trường nơi em ở và tổ chức một cuộc giao lưu cho học sinh (như sân chơi trí tuệ, nét đẹp tuổi hoa) để chào mừng ngày thành lập Đoàn.
- Liên đội: tổ chức cho các em hàng tháng viết bài phát thanh trên loa truyền thanh của xã để giúp các bậc phụ huynh nắm được các mặt hoạt động của nhà trường, kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục học sinh.
+ Tổ chức các cuộc giao lưu cho HS nhân ngày 08/03 và ngày 26/03.
+ Tổ chức cho các em vệ sinh, tu sửa đình cây xanh tại thôn Đông xã Thụy Trình - một di tích lịch sử của địa phương.
+ Duy trì và làm tốt việc rèn nề nếp thể dục đầu giờ, giữa giờ, ca múa hát tập thể.
Phấn đấu cuối năm mọi hoạt động trong trường xếp loại tốt.
Thuỵ Trình, ngày 06 tháng 01 năm 2016
HIỆU TRƯỞNG

 


Vũ Thị Thuý
 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 16
Tháng 03 : 106
Năm 2020 : 401